TEMEL PRENSİPLERİMİZ

TEMEL PRENSİPLERİMİZ
Firmamız kısa sürede sağladığı başarının altında yatan prensipler aynı zamanda kalite politikamızın da temellerini teşkil etmektedir.
• Ülkemize yatırım,
• Dürüstlük ve Güvenirlik,
• Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uyarak çalışmak,
• İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak çalışmak,
• Tüm kadromuzun ekip çalışması ile yüksek performanslı üretim yapabilecekleri huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
• Müşteri Memnuniyeti için tüm uzmanlık alanlarımızdaki bilgi birikimini projelerimize yansıtmak,
• Tüm taahhütlerin zamanında ve müşteri isteklerine uygun yerine getirilmesi,
• Rekabet gücümüzü sürekli artıracak teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak,
• Doğayla barışık, çevresine uyumlu planlı yatırımlar yapmak ve en önemlisi ülke ekonomisine katkı sağlamak,
• Rekabet gücünü, kalite güvenilirliğini ve karlılığını yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmak temel prensibimizdir.
Geçmişin birikimi ve tecrübesi ile gelecekteki başarılarımız da bu ilkeler ışığında olacaktır.